050 469 5163 info@tuomex.fi
[wookori]

Mark­ki­noi­den kehit­ty­nein pre­mium-kotipla­ne­taa­rio Sega Homes­tar Flux on nyt saa­ta­vil­la Tuo­mexin verk­ko­kau­pas­ta. Satii­ni­pin­noi­tet­tu upea kotipla­ne­taa­rio hyö­dyn­tää moni­ta­sois­ta lins­si­jär­jes­tel­mää, sekä teho­kas­ta LED-valoa, ja luo upean kirk­kaan ja tar­kan kuvan min­ne tahan­sa. USB-kaa­pe­lil­la onnis­tu­va lataus mah­dol­lis­taa pla­ne­taa­rion käy­tön myös Power­bank­kia hyö­dyn­täen, eli lait­teen ei tar­vit­se olla kiin­ni verk­ko­vir­ras­sa toimiakseen.

Tar­kem­min Homes­tar Fluxiin pää­set tutus­tu­maan tääl­tä.