Kevyt vaih­to­la­va­pe­rä­vau­nu

YKSI VAU­NU, USEI­TA LAVO­JA

CAR­RY­SON on täy­sin uusi suo­ma­lais­val­mis­tei­nen kevyen kalus­ton jar­rul­li­nen vaih­to­la­va­pe­rä­vau­nu, jon­ka koko­nais­pai­no on 1450 kg ja hyö­ty­kuor­ma n. 1000 kg. Sen vetä­mi­nen onnis­tuu hen­ki­lö­au­to­luo­kan kalus­tol­la jol­loin B-ajo­kort­ti riit­tää (kun vetoau­to pai­naa enin­tään 1700kg). 

Vaih­to­la­va­jär­jes­tel­mää voi erin­omai­ses­ti hyö­dyn­tää konei­den, tar­vik­kei­den, työ­maa tau­ko-/säi­ly­tys­ti­lo­jen, säi­liöi­den, kla­pien, pui­den ran­ko­jen, venei­den yms. kul­je­tuk­siin. Usean eril­li­sen perä­vau­nun sijaan onkin yksi perä­vau­nu ja sii­hen usei­ta vaih­to­la­vo­ja eri tar­koi­tuk­siin eli käy­tös­sä on täl­löin Car­ry­son-vaih­to­la­va­jär­jes­tel­mä.

Vaih­to­la­va vede­tään alas ja takai­sin ylös vau­nuun säh­kö­vins­sin avul­la, lava ei tule alas pai­no­voi­man avul­la vaan tur­val­li­ses­ti ja var­mas­ti vins­sin vetä­mä­nä.
Tämä ainut­laa­tui­nen omi­nai­suus tekee lavo­jen vaih­dos­ta  nope­aa ja help­poa.

Lue lisää Car­ry­so­nin sivuil­ta:

CAR­RY­SON 1350 E-POWER VAU­NU
TEK­NI­SET TIE­DOT

- Kan­ta­vuus 1450 kg (100 kg veto­pää) 
- Oma­pai­no 400 kg 
- Hyö­ty­kuor­ma 1050 kg (vaih­to­la­va­ra­ken­ne lue­taan mukaan hyö­ty­kuor­maan) 
- Mitat 4600 mm pituus, levey­det 2200 tai 2400 mm 
- Akse­li Knott vään­tö­ku­miak­se­li 
- Veto­pää Knott KRV17 
- Vins­si Warn Van­ta­ge 3000-S, veto­ky­ky 1360 kg 
- Akku Var­ta AGM 60A, varaa­ja MXS 5.0 Polar 
- Köy­sis­tö DYNICE 6 mm SK 75 (3800 kg veto­lu­juus) 
- Pin­ta­kä­sit­te­ly kuu­ma­sin­ki­tys + mus­ta maa­laus, optio­na myös muut RAL sävyt ovat mah­dol­li­sia.

Laa­jem­pi esi­te jär­jes­tel­mäs­tä löy­tyy lin­kis­tä
http://www.carryson.fi/wp-content/uploads/2018/06/carryson_esite20180625s.pdf

Kysyt­tä­vää tuot­teis­ta?
Tar­jous­pyyn­tö →