Ajan­koh­tais­ta

AIRCLOS-tuot­teet siir­ty­vät Hit­saus-Pasi Oy:lle

AIRCLOS-tuot­­teet siir­ty­vät Hit­­saus-Pasi Oy:lle

AIRCLOS-tuot­teis­ta sekä nii­den asen­nus­pal­ve­luis­ta vas­taa jat­kos­sa Hit­saus-Pasi Oy. Yhtey­den Hit­saus-Pasiin sekä lisä­tie­to­ja tuot­teis­ta saat­te puhe­lin­nu­me­ros­ta 0400 961 200 tai säh­kö­pos­tis­ta toimisto@hitsaus-pasi.fi.

Mal­li­kat­to

Mal­li­kat­to

Syk­syl­lä 2018 asen­net­tu mal­li­kat­to Por­voos­sa on kes­tä­nyt tal­ven rasi­tuk­set moit­teet­ta. Katol­la oli par­haim­mil­laan n. 50 cm:n pak­sui­sen lumi­ker­rok­sen aiheut­ta­ma kuor­ma. Mal­li­ka­ton koko on leveys 7480 x syvyys 4040mm, modu­lien leveys on 1550mm ja modu­lis­sa on 3 kpl…

Kysyt­tä­vää tuot­teis­ta?
Tar­jous­pyyn­tö