AIRCLOS-tuot­teis­ta sekä nii­den asen­nus­pal­ve­luis­ta vas­taa jat­kos­sa Hit­saus-Pasi Oy. Yhtey­den Hit­saus-Pasiin sekä lisä­tie­to­ja tuot­teis­ta saat­te puhe­lin­nu­me­ros­ta 0400 961 200 tai säh­kö­pos­tis­ta toimisto@hitsaus-pasi.fi.